List of products by brand Trigon

Trigon je znakou póvodem z Taiwanu a soustÞeuje se uì bezmla 20let na vùrobu komponent a rmó z uhlkovùch vlken. Jejich zalben v karbonu je velice znt na kaìdm jejich produktu a o kvalitu tak nen nouze.

Trigon je znakou póvodem z Taiwanu a soustÞeuje se uì bezmla 20let na vùrobu komponent a rmó z uhlkovùch vlken. Jejich zalben v karbonu je velice znt na kaìdm jejich produktu a o kvalitu tak nen nouze. Nen tajemstvm ìe Trigon jiì nkolikrt vyrbl karbonov sousti jzdnch kol a rmó pro ostatn velk cyklistick znaky.