List of products by brand Sting

Sting je firmou vùhradn cyklistickou, kter se zabùv vùrobou kvalitnch komponent. Jejich hlavnm clem je zlepäovat sv produkty kaìdou modelovou Þadou a vìdy jim pÞidat originln vzhled. Barevnost jejich komponent je opravdu velik.

Sting je firmou vùhradn cyklistickou, kter se zabùv vùrobou kvalitnch komponent. Jejich hlavnm clem je zlepäovat sv produkty kaìdou modelovou Þadou a vìdy jim pÞidat originln vzhled. Barevnost jejich komponent je opravdu velik a kaìdmu produktu kterù vytvoÞ daj velice lbivù kabtek nkolika barev, aby uspokojili touhy kaìdho "tunera".