close

This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. For more info see: Privacy Policy terms.

List of products by brand First

"First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Dle jak 27 let se zabùv vùrobou komponentó pro cyklistiku. K hlavnm produktóm patÞ hlavov sloìen, stÞedov osy, kliky a pÞevodnky.

"First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Dle jak 27 let se zabùv vùrobou komponentó pro cyklistiku. K hlavnm produktóm patÞ hlavov sloìen, stÞedov osy, kliky a pÞevodnky.

Neustlù vùvoj v oblasti komponentó a spoluprce s kvalitnmi designry umoìËuje firm udvat trend v tomto segmentu a pravideln uvdt na trh modern komponenty nejvyää kvality. Tm se firma FIRST prosadila tak jako kvalitn a stabiln OEM partner pro renomovan vùrobce cyklistickùch komponentó

Price Kč950.00

"First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Déle jak 27 let se zabývá výrobou komponentů pro cyklistiku. K hlavním produktům patří hlavová složení, středové osy, kliky a převodníky.

Price Kč2,950.00

"First All the Way" je motto firmy FIRST BICYCLE COMPONENTS CO., LTD z Taiwanu. Déle jak 27 let se zabývá výrobou komponentů pro cyklistiku. K hlavním produktům patří hlavová složení, středové osy, kliky a převodníky.

Load more
That's all